Engelbrektsgatan 6, 702 12 Örebro

logga

 
Startsida Om osteopati Historia Filosofi Behandlingsmetoder Ditt besök Vanliga frågor Patientfall Kontakta
 

Om osteopati

 


Osteopati är ett sätt att tänka eller en filosofi som utgår från människans inneboende självläkande kraft. Osteopaten försöker se sambanden av de totala belastningarna som patienten lever under och har som målsättning att vid varje behandlingstillfälle avlägsna hinder för den naturligt inneboende läknings-processen.

Osteopatin är väl etablerad och erkänd framför allt i USA och England men växer snabbt i många europeiska länder, Australien och Nya Zeeland.

Osteopaten ställer en diagnos genom att lyssna till patientens sjukdomshistoria, ställa relevanta frågor som kan hjälpa till att se orsakssambandet, titta på hållningsmönster och utföra tester samt palpera (känna på) de berörda vävnaderna. När diagnosen är ställd diskuterar osteopaten situationen med patienten och gör en behandlingsplan med en trolig prognos och även om det finns några osäkerhetsfaktorer som eventuellt kan leda till att patienten behöver utredas ytterligare av läkare eller begära en röntgenundersökning.

Behandlingarna är så mjuka som möjligt för att uppnå önskat resultat och passar de flesta. Osteopaten är särskilt intresserad av hur det neuro-muskulo-skeletala systemet (rörelseapparaten) påverkar hälsan och hur de inre organen påverkar och påverkas av detta system.